Fildelingstjenesteudbyderne, Grokster og StreamCast Networks, dømt for ophavsretskrænkelser af Den Amerikanske Højesteret

Print

Oprettet d. 16/8 - 2005

Ved afgørelse af 27. juni 2005 fastslog Den Amerikanske Højesteret, at udbyderne af fildelingstjenesterne Grokster og Morpheus er (med)ansvarlige for brugernes ulovlige anvendelse heraf.

Den Amerikanske Højesterets længe ventede afgørelse var lidt overraskende, eftersom de to første instanser havde truffet afgørelse til fordel for udbyderne af fildelingstjenesterne. Hovedbegrundelsen for de første domstolsinstansers frikendelse af Grokster og Morpheus var en henvisning til den såkaldte Sony Betamax sag fra 1984. Her fik Sony medhold i, at de som (hardware)distributør ikke var ansvarlige for, at brugerne anvendte Betamax-videooptageren til piratkopiering. Baggrunden herfor var, at betamax-videomaskinen kunne anvendes til hovedsagligt ikke-krænkende formål. Der var derfor ikke grundlag for at idømme udbyderen et ansvar for tredjemands, dvs. brugernes, krænkende handlinger, selv om video-maskinen rent faktisk blev anvendt til krænkende formål.

Højesteretsdommen i Grokster-sagen tillægger derimod de lovlige anvendelsesmuligheder af fildelingstjenesterne Grokster og StreamCast Networks mindre vægt, men dommens resultat skal desuden ses i sammenhæng med Groksters og StreamCasts markedsføring af fildelingtjenesterne. Højesteret har således lagt vægt på, at Grokster og StreamCast Networks i forbindelse med distribution af tjenesten og den underliggende software tilskyndede brugerne til ulovlig kopiering ved tydeligt at fremhæve muligheden for at anvende tjenesterne til piratkopiering.

Tre momenter blev tillagt afgørende vægt: For det første var markedsføringen åbenlyst rettet mod tidligere Napsterbrugere og andre, som netop søgte muligheden for at kopiere og sprede ophavsretligt beskyttet materiale. For det andet havde selskaberne ikke forsøgt at udvikle systemer eller filtre til at minimere risikoen for ulovlig brug. Dette skulle for det tredje sammenholdes med, at Grokster og StreamCast Networks havde en betydelig økonomisk interesse i at generere høje besøgstal, eftersom tjenesternes indtægter i væsentligt omfang kom fra annonceindtægter.

Dommen, som også går imod tidligere afgørelser angående fildelingstjenesten Kazaa, er blevet blandet modtaget. Særligt den amerikanske underholdningsindustri ser ikke overraskende afgørelsen som en stor sejr og et stort fremskridt, og afgørelsen vurderes at få stor betydning i kampen mod piratkopiering. Den digitale forbrugerorganisation, ”Electronic Frontier Foundation”, som repræsenterede StreamCast Networks i sagen, er derimod bekymrede for, at dommen vil nedkøle teknologisk innovation.

Se mere om dommen og reaktioner herpå hos ”Electronic Frontier Foundation” og ”Managing Intellectual Property”

Selve dommen kan læses her.

(Advokat Kasper Heine)

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.