Faust - afgørelse af 4. december 2001 på www.difo.dk/klager/faust.html

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

Nævnet fandt ikke, at indklagedes registrering og lejlighedsvise brug af domænenavnet Faust krænkede klagerens maskinvirksomhed jf. markedsføringslovens §§ 1 og 5 og fandt det ej heller godtgjort at virksomheden havde opnået varemærkebeskyttelse af navnet Faust.

Nævnet fandt således ikke at der forelå ond tro eller illoyal adfærd og godtog indklagedes forklaring om at Faust skulle bruges til en site med pornografisk indhold der skulle referere til en historie om en sagnfigur ved navn Faust.