EU foreslår en fælles politik for at bekæmpe cyberkriminalitet

Print

Oprettet d. 10/10 - 2007

EU Kommissionen har med sin meddelelse "hen imod en generel politik om bekæmpelse af cyberkriminalitet" erklæret krig mod cyberkriminalitet. Meddelelsen er et forsøg på en fælles EU-politisk kurs, der kan hjælpe med at bekæmpe cyberkriminalitet, som har antaget et globalt omfang.

Cyberkriminalitet dækker overordnet over tre kategorier af kriminelle aktiviteter. Den første kategori dækker traditionelle former for kriminelle handlinger som bedrageri eller falskneri, der begås via elektroniske net og systemer. Den anden kategori vedrører offentliggørelse af ulovligt indhold, f.eks. børneporno, via elektroniske medier. Den tredje kategori omfatter kriminalitet, der udelukkende er rettet mod elektroniske net f.eks. hacking og andre angreb mod informationssystemer.

De første skridt for bekæmpelse af cyberkriminalitet vil ifølge Kommissionen være at forbedre og lette koordineringen og samarbejdet mellem de forskellige enheder til bekæmpelse af cyberkriminalitet og andre myndigheder og eksperter i hele EU. Desuden skal opmærksomheden rettes mod omkostningerne og farerne ved cyberkriminalitet. Herudover skal der tilføres midler til forskning, der kan være nyttig for bekæmpelse af cyberkriminalitet.

På grund af de mange former for lovovertrædelser som begrebet cyberkriminalitet dækker, er det endnu for tidligt med en generel harmonisering af nationale straffelove, men Kommissionen påpeger, at det overvejes at indføre en målrettet lovgivning mod cyberkriminalitet, da Internettet giver anledning til en konstant strøm af informationer, varer og tjenesteydelser, som hurtigt overskrider EU's indre og ydre grænser.

De foreslåede foranstaltninger vil supplere andre tiltag på nationalt, europæisk og internationalt plan, hvilket er vigtigt, da cyberkriminalitet ofte foregår i stor målestok og med stor geografisk afstand mellem den kriminelle handling og følgerne heraf.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.