Er tilbud bindende på Internettet? - ny dom sår tvivl

Print

Oprettet d. 18/2 - 2005

Hvad er et tilbud?

Når der er afgivet et tilbud og givet en overensstemmende accept, så er der indgået en aftale. Den der afgiver et tilbud kan efter dansk ret ikke uden videre tilbagekalde tilbuddet. Et tilbud er altså bindende lige så vel som en accept er det.

I nogle situationer bliver det interessant, om en prisangivelse er et tilbud eller en opfordring til modparten til at gøre tilbud. En opfordring til at gøre tilbud er et signal om at man ønsker at sælge en vare, men at det er op til en interesseret køber at komme med et udspil (tilbud) om prisen. Anses en prisangivelse for at være en opfordring til at gøre tilbud, vil prisangivelsen ikke være bindende for den, der har afgivet den.

Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om tilbud eller alene en opfordring til at gøre tilbud, er interessant i 3 dagligdags situationer.

For det første kan man overveje om den anførte pris i en tilbudsavis eller et katalog, som kommer ind ad brevsprækken om søndagen, er et tilbud.

For det andet kan man overveje, om det prisskilt man ser i vinduet i butikken, er et tilbud.

Endelig kan man overveje, om den pris, der er angivet på Internettet, er et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud.

Tilbudsavisen

For så vidt angår kommunikation, der sendes til en videre kreds, herunder tilbudsaviser og kataloger, har det altid været udgangspunktet, at prisangivelsen er en opfordring til at gøre tilbud. Uanset at det ikke i tilbudsavisen eller kataloget anføres, at der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer, bliver den erhvervsdrivende altså ikke hængt op på prisangivelsen.

Begrundelsen er, at den erhvervsdrivende ikke kan være sikker på at varen fortsat er til stede i butikken, når aftalen indgås, dvs. når køberen kommer med sin accept. Varen kan jo være udsolgt. I dette tilfælde har man altså valgt at beskytte sælger.

Prisskiltet

Såfremt der er tale om et prisskilt i f.eks. en butiks udstillingsvindue er vurderingen en anden. Her er prisskiltet et tilbud. Den, der skilter med tilbuddet, er altså forpligtet til at sælge til den tilbudte pris. Dette fastslog Højesteret i 1985. Begrundelsen er, at her er sælgeren selv herre over, om han vil lade tilbuddet være gældende efter at varen er udsolgt eller sagt med andre ord – her må det være sælgers risiko at varen findes.

Prisangivelsen på Internettet

Senest har Vestre Landsret i en dom af 22. januar 2003 haft lejlighed til at tage stilling til, om en prisangivelse på Internettet er et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud. Sagens omstændigheder var følgende:

En bilforhandler havde annonceret en Audi S2 Avant Quattro, årgang 1994, til salg på Internettet til en pris af 119.900 kr. Prisen skulle ifølge forhandlerens lagerliste rettelig være 349.900 kr. En køber havde telefonisk rettet henvendelse til bilforhandleren om sin interesse for bilen. Da bilforhandleren nægtede at sælge bilen til den annoncerede pris, anlagde køber sag mod bilforhandleren med påstand om erstatning for et beløb svarende til prisdifferencen. Bilforhandleren blev både i byretten og landsretten frifundet for kravet.

I sin begrundelse udtaler landsretten: ”I det foreliggende tilfælde kan annonceringen af den brugte bil på Internettet alene anses som en opfordring til at gøre tilbud. Da bilforhandleren straks ved købers telefoniske henvendelse gjorde køber bekendt med den fejlagtigt angivne pris, er der således ikke indgået nogen aftale om køb af bilen, og landsretten tiltræder derfor, at bilforhandleren er frifundet for det rejste erstatningskrav.”

Her er altså tale om en fejlskrift fra bilforhandlerens side.

Med landsrettens dom står det fast, at der ikke for erhvervsdrivende er pligt til at ajourføre deres prisangivelser på Internettet, da prisangivelserne ikke er bindende.

Denne konsekvens er ikke særlig heldig, og jeg er ikke sikker på, at den vil virke befordrende for udviklingen af e-handel, da forbrugeren ikke kan stole på prisangivelsen på Internettet.

Hertil kommer at resultatet af landsrettens dom kan misbruges til at angive urealistisk lave priser med det formål at få forbrugerne til at købe varen til en anden og højere pris.

Det bliver spændende at se, om dommen bliver indbragt for Højesteret.