Endelig afgørelse fra Datatilsynet om Delphi Scoring

Print

Oprettet d. 24/3 - 2006

Datatilsynet konkluderer i sin afgørelse af 8. februar 2006, at produktet Delphi Scoring, til brug for kreditbedømmelser, på en række punkter strider mod persondataloven.

Experian A/S udbyder produktet Delphi Scoring, som bruges til kreditbedømmelse af forbrugere (Consumer Delphi Score) eller virksomheder (Commercial Delphi Score). Datatilsynet påbegyndte i juli 2005 en undersøgelse af Delphi Scoring og afgav en række udtalelser herom i efteråret 2005. Datatilsynet har nu endeligt afgjort, at Delphi Scoring på en række punkter er i strid med persondataloven, og tilsynet har samtidig påpeget en række tiltag, som kan gøre produktet lovligt.

I sin afgørelse udtaler Datatilsynet generelt, at de oplysninger og vurderinger, som Experian A/S videregiver, så vidt muligt skal indeholde en retvisende bedømmelse af den enkelte persons eller virksomheds økonomiske soliditet og kreditværdighed.

Ved udarbejdelsen af en kreditbedømmelse har Consumer Delphi Scoring alene taget den enkelte persons økonomiske forhold i betragtning, såfremt vedkommende fandtes i RKI´s åbne eller lukkede registre. Hvis personen ikke var registreret, blev scoren alene beregnet på grundlag af oplysninger om dato for seneste adresseændring, postnummer og fødselsår.

Datatilsynet har nu fastslået, at det vurderingsgrundlag ikke er tilstrækkeligt til at give et retvisende billede af den bedømtes kreditværdighed. Ifølge Datatilsynet skal der også indgå oplysninger om økonomiske forhold. En Delphi Score skal således medtage mindst tre registreringer fra mindst to forskellige kreditorer fra det lukkede register eller mindst én åben registrering samt de vægtede oplysninger om postnummer, dato for seneste adresseændring og fødselsår.

Datatilsynet har bedt Experian A/S om at oplyse, hvad virksomheden foretager sig i anledning af Datatilsynets afgørelse.

Datatilsynet har vurderet, at Commercial Delphi Score er i overensstemmelse med persondatalovens krav. Commercial Delphi Score beregnes på grundlag af bl.a. oplysninger om KOB- og RKI-registreringer, betalingsmønstre fra KOB, Consumer Delphi Scoring ved enkeltmandsvirksomheder, firmaets alder, antal ansatte, branche og økonomiske nøgletal for selskaber.

Læs Datatilsynets afgørelse her: http://www.datatilsynet.dk/include/show.article.asp?cat_id=1&art_id=732&sub_url=%2FVaerd%5Fat%5Fvide%2Fnyheder%2Findhold%2Easp

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.