Digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor

Print

Oprettet d. 11/10 - 2007

Som led i det fællesoffentlige Projekt Digital Forvaltning lancerede Regeringen, KL og Danske regioner i juni 2007 en ny strategi for digitalisering af den offentlige sektor. Strategiens overordnede mål er en øget og effektiv digitalisering i den offentlige sektor.

Digitaliseringsstrategien foreslår visse tiltag i den offentlige sektor. For det første skal en fælles sikkerhedsstandard udbredes til hele den offentlige sektor. For det andet skal der nedsættes en tværoffentlig arbejdsgruppe, der får som opgave at fremme databeskyttelseshensyn i udviklingen af den digitale offentlige sektor. Endvidere skal borgere og virksomheder have bedre mulighed for at få indsigt i egne sager og overblik over hele deres situation i forhold til det offentlige.

Strategien er imidlertid blevet mødt med kritik fra blandt andet Forbrugerrådet og Råd for IT- og Datasikkerhed. Overordnet kritiseres strategien for at mangle fokus på databeskyttelseshensyn. Forbrugerrådet fremhæver blandt andet, at strategien bør omfatte en stillingtagen til hvordan personoplysninger beskyttes, således at personlige oplysninger f.eks. ikke bliver gjort tilgængelige for flere personer end nødvendigt.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.