Datatilsynet kritiserer en bank for manglende synkronisering af ure i overvågningssystemer

Print

Oprettet d. 20/12 - 2007

Datatilsynet kritiserede i en udtalelse af 8. oktober 2007 en bank for, at have handlet i strid med persondatalovens bestemmelse om god databehandlingsskik ved ikke at sikre sig, at uret i bankens overvågningskamera gik synkront med uret i den uden for banken opstillede hæveautomat.

Den person, som havde klaget til Datatilsynet over banken, blev i maj 2006 efterlyst i TV for at have benyttet et stjålent dankort i en hæveautomat. Der blev i forbindelse med efterlysningen vist billeder af klageren fra den pågældende banks overvågningskamera. Ved klagerens efterfølgende henvendelse til politiet viste det sig, at uret i hæveautomaten ikke stemte overens med overvågningskameraets ur. Klager havde rent faktisk brugt sit eget dankort i hæveautomaten, umiddelbart inden det stjålne kort blev benyttet. Banken forklarede, at årsagen til tidsforskellen var, at uret i overvågningssystemet blev styret af banken, hvorimod uret i hæveautomaterne blev styret af en ekstern virksomhed.

Datatilsynet udtalte indledningsvist, at behandlingen af personoplysninger i den konkrete situation var omfattet af såvel lov om tv-overvågning og persondataloven. Datatilsynet fandt dog ikke anledning til at udtale kritik i relation til lov om tv-overvågning.

Det følger af persondatalovens bestemmelse om god databehandlingsskik, at behandling af personoplysninger skal tilrettelægges således, at der foretages fornøden ajourføring af oplysningerne samt den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger.

Dette ansvar påhviler banken, som derfor skulle have sikret, at uret i overvågningskameraet gik synkront med hæveautomatens ur. Ved at undlade dette, havde banken handlet i strid med god databehandlingsskik.

Datatilsynet udtalte, at det passerede var ”meget kritisabelt” og henstillede til, at banken sørgede for at synkronisere urene.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.