Danvægt.dk og Danvaegt.dk

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 12/10 - 2005

Domænenavne må generelt ikke forholdes fra de, der har varemærkeretten til ordet der indgår i domænenavnet. Særlig efter indførsel af muligheden for at registrere domænenavne hvori bogstaverne æ, ø, og å indgår, er der kommet eksempler herpå fra klagenævnet for domænenavne. Et eksempel kommer her.

Virksomheden Dan-Brokers ApS havde fået registreret domænenavnet Danvægt.dk. Virksomheden Danvægt A/S protesterede herimod. Danvægt havde selv rettighederne til domænenavnet ”Danvaegt.dk”.

Dan-Brokers fortalte under sagen, at man havde flere domænenavne end Danvægt, men at det ingen relevans havde for sagen, og derefter oplyste DK Hostmaster på sekretariatets forespørgsel, at indklagede stod som registrant af en lang række domænenavne, herunder f.eks. ”KronprinsChristian.dk”, ”Kronprinsesseingrid.dk”, ”tv-avis.dk” m.v.

Dan-Brokers ApS gjorde gældende, at man aldrig havde hørt om klageren, Danvægt, og at Danvægt burde have deltaget i udbudsrunden om domænenavnet ”danvægt.dk”, hvis man havde ønsket navnet. Danvægt havde faktisk sammen med Dan-Brokers ApS været ansøger til domænenavnet Danvægt.dk, men havde ikke deltaget i udbudsrunden derom, fordi man ikke fandt, at man skulle kæmpe for noget, som man med tydelighed havde rettighederne til.

Dan-Brokers ApS hævdede, at man havde registreret www.danvægt.dk fordi man ville introducere en serie af badevægte under navnet ”Danvægt”.

Klagenævnet lagde til grund, at Danvægt A/S havde ret til betegnelsen ”Danvægt”, og at ingen andre må benytte disse eller lignende betegnelser på en måde, som er egnet til at skabe forveksling med Danvægts virksomhed, jf. bl.a. varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 5.

Nævnet lagde endvidere til grund, at Dan-Brokers ApS havde hævdet, at man ville introducere en serie af badevægte under navnet ”Danvægt” og skulle bruge domænenavnet dertil. I den forbindelse pointerede Klagenævnet, at en sådan brug i givet fald ville være egnet til at skabe forveksling og derfor ville være i strid med både varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 5.

Klagenævnet fandt særlig anledning til at overveje, om der forelå en krænkelse af markedsføringslovens § 1, hvorefter man ikke må foretage handlinger i strid med god markedsføringsskik, og i den forbindelse lagde Klagenævnet til grund, at Dan-Brokers ApS allerede inden registreringen af domænenavnet ”Danvægt.dk” var bekendt med, at Danvægt A/S påberåbte sig rettighederne til betegnelsen, men at Dan-Brokers ApS ikke desto mindre valgte at registrere domænenavnet.

På baggrund af det fremførte fandtes Dan-Brokers ApS ikke at have godtgjort at have loyal interesse i domænenavnet. Tværtimod afskar man Danvægt A/S' rimelige interesse i, at registrere og benytte sit forretningskendetegn som domænenavn under toplevel domænet.dk. Endelig fandt man, at det forhold, at Dan-Brokers ApS havde oplyst at domænenavnet eventuelt ville blive sat til salg på en auktion, syntes at have til formål, at presse Danvægt A/S til at betale Dan-Brokers ApS for overdragelsen af domænenavnet.

Derfor fandt nævnet, at Dan-Brokers ApS havde handlet illoyalt i forhold til Danvægt A/S og i øvrigt i strid med god markedsføringsskik og markedsføringslovens § 1, og derfor besluttede nævnet at rettighederne til domænenavnet til ”Danvægt.dk” skulle overdrages til Danvægt A/S.

(Afgørelse fra Klagenævnet for domænenavne af den 24. september 2004 under j.nr. 531)