Damberg.dk - familienavn

Print

Oprettet d. 22/4 - 2005

I sagen Damberg.dk fra 26. februar blev det statueret, at en registrering kan ske på vegne en samlever. En virksomhed, der ønskede at anvende ejerens navn som domænenavn fik således ikke overdraget domænet, idet en privatperson med tilknytning til indklagede havde retmæssig adkomst til navnet Damberg og registreringen kunne derfor ikke tilsidesættes med hjemmel i personnavnelovens § 16.2.

Det bliver spændende at se om afgørelsen eventuelt kan bruges eller misbruges af domænepirater til videresalg af familienavne.