Cichlidecenter - afgørelse af 13. november på www.difo.dk/klager/cichlidecentret.html

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

Klageren og indklagede drev virksomhed inden for samme branche. Indklagede – som drev virksomhed under navnet ”Flyvefisken” – havde registreret ”cichlidecenter.dk”, der er næsten identisk med klagerens selskabsnavn, som domænenavn under topdomænet .dk med det formål at markedsføre sine egne ydelser på Internettet, idet domænet anvendtes som indgang til indklagedes egen hjemmeside på domænet ”flyvefisken.dk”. Efter nævnets opfattelse stred en sådan brug klart mod markedsføringslovens § 5 og dette var i sig selv nok til at give klageren medhold i den nedlagte påstand uden at nævnet fandt anledning til at tage stilling til rækkevidden af den beskyttelse, som tilkom klageren efter varemærkeloven.