Brug af tvungen reklame i forbindelse med salg af mobiltelefoner

Print

Oprettet d. 27/10 - 2005

Forbrugerrådets opmærksomhed er blevet rettet mod anvendelse af tvungen reklame i forbindelse med salg af billige mobiltelefoner. Sagen er anmeldt til Forbrugerombudsmanden.

Et tilbud på en mobiltelefon, som er betinget af kundens samtykke til efterfølgende at blive kontaktet telefonisk eller elektronisk, herunder via SMS, i markedsføringsøjemed indebærer reelt, at kunden ikke frit kan vælge, om denne ønsker at blive kontaktet på denne måde.

Markedsføringslovens §6a omhandler uanmodede henvendelser med henblik på markedsføring. En erhvervsdrivende skal forud for elektroniske henvendelser i markedsføringsøjemed som hovedregel indhente den pågældendes samtykke hertil. Telefoniske henvendelser til forbrugere forudsætter ligeledes et forudgående samtykke, jf. reglerne i Forbrugeraftalelovens kapitel 2.

Uanset om et teleselskab ønsker at kontakte en kunde via SMS, e-mail, telefax eller telefon skal der derfor som udgangspunkt være indhentet et forudgående samtykke fra kunden, hvis formålet med henvendelsen er at markedsføre varer eller tjenesteydelser.

Et vilkår om, at kunden skal acceptere at blive kontaktet via SMS eller telefon for at kunne opnå en favorabel pris på en mobiltelefon, har ifølge Forbrugerrådet karakter af et tvungent samtykke, som ikke er foreneligt med hverken Markeds- eller Forbrugeraftaleloven.

Forbrugerrådet har derfor anmeldt sagen til Forbrugerombudsmanden. Forbrugerrådet har i sin henvendelse tillige opfordret Forbrugerombudsmanden til at føre et skærpet tilsyn med teleselskabernes markedsføringsmetoder.

Læs Forbrugerrådets brev af 21. september 2004 til Forbrugerombudsmanden her:

http://www.fbr.dk/breve/alle/brev112/brev/

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med von Haller Advokatfirma. von Haller Advokatfirma leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.