Anbefalet e-mail? Ny teknologi giver nye muligheder

Print

Oprettet d. 24/2 - 2005

IT– og Telestyrelsen har den 20. december udgivet hele 5 vejledninger vedrørende implementering og brug af digital signatur.
Vejledningerne kan hentes via https://www.signatursekretariatet.dk/vejledninger/index.html ligesom emnet er udførligt omtalt i IT-retten af professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen, der kan ses under www.it-retten.dk

Udviklingen peger i retning af, at ’anbefalet post’ inden for kortere tid principielt kan sendes med samme retsvirkning som et almindeligt anbefalet brev i dag sendes med det danske postvæsen.

Flere forhold skal dog være opfyldt for at sikre samme retsvirkninger.

For det første skal det kunne bevises, at meddelelsen er henholdsvis afsendt og modtaget, ligesom der skal være sikkerhed for, at indholdet af meddelelsen ikke har ændret sig undervejs. Disse betingelser er umiddelbart lettere at opfylde ved brug af traditionelt papir end ved digitale meddelelser.

I den digitale verden kan problemet løses gennem brug af flere metoder. Sikkerheden for, at en meddelelse havde et bestemt indhold, kan opnås gennem kryptering eller digital signatur. Sikkerheden for, at den er kommet frem til modtageren, kan opnås gennem brug af troværdige tredjeparter, der registrerer parternes kommunikation.

Kryptering har længe været kendt og flere offentlige og private virksomheder har etableret eller arbejder med at etablere sikre former for digital signatur og kommunikation gennem elektroniske nøglecentre, der registrerer afsendere og modtagere og bekræfter vedkommendes identitet.

Herudover er flere virksomheder begyndt at undersøge mulighederne for at etablere en uafhængig ’notar’-funktion på nettet, der kan sikre, at afsenderen dels kan bekræfte at en mail er afsendt og ’kommet frem’, dels kan logge og arkivere selve meddelelsen, således sat selve indholdet også kan verificeres. Til eksempel kan nævnes virksomheden E-notarius www.enotarius.com der allerede i dag tilbyder at afsendte mails i videst muligt omfang kan få samme retsvirkning som breve, der sendes anbefalet. Virksomhedens løsning indebærer, at vigtige mails kan sendes vi Enotarius, der herefter registrerer såvel afsendelsestidspunkt samt modtagelsestidspunkt og ip-adresse hos modtager samt lagrer en kopi af meddelelsen.

Der er næppe tvivl om, at de nye teknologiske muligheder kan få stor betydning for bevisbedømmelsen i retssager – allerede i dag.