Afskediget for at blogge om arbejdsgiveren

Print

Oprettet d. 7/11 - 2006

En sælger i en dansk virksomhed blev afskediget efter at have skrevet kritisk om sin chef og sin arbejdsplads på sin webblog. Sagen blev forligt udenretsligt.

Webblog-kulturen er stærkt stigende herhjemme. ”Bloggen” fungerer som ”bloggerens” dagbog, hvor han nedfælder tanker og meninger. At bloggen i sin funktion kan minde om en dagbog, betyder ikke, at man må skrive det samme i en blog som i en dagbog. Til forskel fra dagbogen er bloggens indhold offentligt tilgængeligt på internettet, og når man betror sig til sin elektroniske dagbog, betror man sig altså også til en uafgrænset personkreds.

I den konkrete sag havde sælgeren efter en personalesamtale med chefen anført i sin blog, at chefen var uduelig, og at der ikke var noget at sige til, at det gik med firmaet, som det gjorde. Sælgeren skrev også, at der nærmest ikke var flere penge tilbage i virksomheden. Chefen læste bloggen og fyrede sælgeren for de illoyale udtalelser. Fagforeningen HK Privat, som repræsenterede sælgeren, vurderede, at risikoen for at tabe sagen ved Sø- og Handelsretten var for stor, og sagen blev forligt ved at sælgeren fik sin fratrædelsesgodtgørelse, idet HK Privat anførte, at virksomheden burde have haft en personalepolitik på området.

Den grundlovsfæstede ytringsfrihed sikrer retten til frit at ytre sig om politik, religion og samfundsforhold uden at risikere censur eller straf. Retten til at ytre sig er dog begrænset under hensyn til loven, f.eks. når det gælder racistiske eller ærekrænkende ytringer.

Ytringsfriheden kan dog yderligere være begrænset af den almindelige ulovbestemte loyalitetspligt og markedsføringslovens § 19 (tidl. § 10) om erhvervshemmeligheder.

Loyalitetsprincip påbyder bl.a. ansatte at ytre sig loyalt om arbejdsgiveren. Det vil altid være en konkret vurdering, hvorvidt en ansat har tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse, men det fandt begge parter altså var tilfældet i den konkrete sag.

Den ansatte skal også iagttage markedsføringslovens § 19 om erhvervshemmeligheder, idet ansatte har eller formodes at have viden om fortrolige oplysninger, herunder om arbejdsgiverens kundeforhold og markedsstrategi. Sådanne emner bør der derfor heller aldrig skrives om i en privat blog.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.