Dybe links; hvad betyder afgørelsen i sagen mellem Danske Dagblades Forening og Newsbooster ApS

Print

Oprettet d. 26/8 - 2005

Den 5. juli fastslog fogedretten i København, at Newsboosters anvendelse af artikler og overskrifter fra dagbladenes hjemmesider, herunder brugen af dybe links var i strid med ophavsretslovens § 71, stk. 2 og markedsføringslovens § 1.

Afgørelsen er bl.a. kommenteret den 16. august 2002 i Computerworld af Advokaterne Carsten Raasten og Søren Skibsted. Begge advokater har et indgående kendskab til sagen, da de repræsenterede Danske Dagblade i tvisten og artiklen, der også kan findes på www.computerworld.dk er bestemt læseværdig. Selve kendelsen på 42 sider kan også læses på Newsboosters hjemmeside www.newsbooster.dk.

Der er delte meninger om resultatet er ”retfærdigt” og sagen vil nu fortsætte ved Sø– og Handelsretten og muligvis videre i retssystemet inden vi får det endelige resultat.

For nærværende er det dog vigtigt at understrege, at kendelsen ikke betyder, at det nu er ulovligt at linke til andre websites ligesom dybe links i andre sammenhænge godt kan være lovlige.

I praksis er det således fortsat accepteret, at der kan linkes til en virksomheds hovedhjemmeside, f.eks. www.jp.dk, der er indgangsbilledet til Jyllandspostens hjemmeside og når det gælder de dybe link, hvor der linkes direkte til undersider som f.eks. www.jp.dk/bors/artikel:aid=1372138/ er der ikke med kendelsen udstedt et generelt ”forbud” imod dybe links, for afgørelsen havde en meget konkret begrundelse.

I den pågældende sag fandt retten således at dagbladenes tekstsamlinger af overskrifter og artikler var beskyttet af ophavsrettens § 71 og det er ikke givet at dybe links til andre informationer eller vil opnå samme eneretsbeskyttelse.

Hertil kommer, at retten konkret fandt at Newsbooster krænkede ophavretten jf. § 71, stk. 2 ved at foretage en gentagen og systematisk gengivelse af informationer fra databaserne. Resultatet kunne måske have faldet anderledes ud, hvis gengivelse af data havde krævet en aktiv søgning af brugeren, efter udvalgte informationer, som det bl.a. kendes fra andre søgemaskiner. I den pågældende sag blev data og informationer imidlertid automatisk indhentet og offentliggjort eller distribueret til brugerne.

Endelig fandt retten, at de dybe links blev foretaget med et kommercielt formål for øje, af en konkurrerende virksomhed og således tillige var i strid med god markedsføringsskik jf. markedsføringslovens § 1. Såfremt dybe links benyttes på en måde der ikke er er illoyal eller snylter på andres arbejde vil de som udgangspunkt være lovlige, men benyttes de dybe links kommercielt bør man indhente tilladelse inden linking iværksættes.