22 nye afgørelser fra klagenævnet for domæner i 1. kvartal 2002

Print

Oprettet d. 22/4 - 2005

Der er fortsat en svag stigning i antallet af afgørelser fra det danske klagenævn under DIFO. Forrige kvartal var antallet af nye afgørelser 19 og sidste kvartal er 22 sager blevet afgjort. Som oplyst i sidste nummer af Lovorientering er det dog begrænset hvor stor præjudikatsværdi de nye afgørelser har, og i denne artikel vil kun enkelte af afgørelserne blive kommenteret.

Der er links til alle nye afgørelser på klagenævnets hjemmeside
www.difo.dk/klageafg.html