Æggekartel i Letland

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 25/2 - 2005

Konkurrencelovgivningen bliver mere og mere harmoniseret rundt omkring i EU-landene også hvad angår anvendelsen af reglerne. Det betyder også , at man ikke så let kan forum shoppe efter belejlige lande at udøve konkurrencestridige handlinger i.

I en ny afgørelse har konkurrencerådet i Letland kendt en række aftaler mellem æggeproducenterne i Letland ulovlig som værende en kartelaftale.

Historikken er, at konkurrencerådet i maj 2003 indledte en undersøgelse efter at det i dagspressen kom frem, at Letlands førende æggeproducent der dækkede 50 % af markedsefterspørgslen, satte priserne op, og anbefalede alle medlemmer af den lettiske forening for æggeproducenter til at gøre det samme.
Konkurrencerådet fandt, at der forelå karteldannelse, hvis flere producenter indgår aftaler, der begrænser eller har til formål at begrænse deres kommercielle frihed ved at definere fælles vilkår for forretningsdriften af forskellig art. Enhver direkte eller indirekte kontakt, der har som formål eller følge at begrænse konkurrencen eller regulere konkurrenternes adfærd fandtes utilladelig.

Konkurrencerådet fandt i den konkrete sag, at der på baggrund af møderne i foreningen derefter opstod samordnet praksis.

Men hvad sker der med dette konkurrenceretlige udgangspunkt, at man ikke må aftale sig ud af reel konkurrence, når aftalerne finder sted som et led i en lovlig foreningsaktivitet - når der er tale om mødeaktivitet i en organisation, der er lovligt oprettet i Letland efter lettisk lov, og med et lovligt formål? Negatierer selve forbuddet ikke formålet med foreningen og er konkurrencerådet dermed på kollissionskurs med lettisk selskabsret?

Rådet konstaterede, at konkurrenceretten kan sætte rammer ned for, hvad man kan gøre på disse lovlige møder, og at selve formålet med møderne og dermed organisationen kan være betænkelige.

Således er der herefter fokus på organisationer, hvis formål er, at skabe et frit og åbent forum for medlemmers udveksling af markedsoplysninger. Fokus er rettet mod at vurdere hvorvidt der opstår karteldannelser.

Dette standpunkt er sundt, og en streng håndtering af konkurrencebegrænsningerne er i pagt med retsudviklingen i de andre EU-lande.

I tillæg hertil har konkurrencerådet i Letland fornylig lanceret "the whistleblower-principle". Den, der anmelder noget ulovligt, får nedsat sin straf ved at gøre det. Dette og en bred vifte af beføjelser til konkurrencerådet for at have adgang til dokumenter og lokaler m.v., sætter svære vilkår for virksomheder der prøver at omgå reglerne. Også dette er i pagt med EU-trenden.