Tipoldebarnsselskab - Godsværneting ?

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 23/1 - 2007

Det blev forsøgt at sagsøge et amerikansk selskab ved en dansk domstol med baggrund i Retsplejelovens § 246, stk. 3, hvorefter der er værneting i Danmark, hvis den, der sagsøges har gods, der befinder sig i Danmark.

Det amerikanske selskab besad via en række datterselskaber aktier i et dansk selskab.

Det amerikanske selskab ejede således ikke det danske selskab direkte, men tværtimod gennem så mange kanaler, at det danske selskab i forhold til det amerikanske selskab måtte betegnes som et tipoldebarnsselskab.

Østre Landsret fandt at de indirekte ejede aktier i det danske selskab ikke faldt under betegnelse ”gods” i Retsplejelovens forstand og det var derfor ikke muligt at sagsøge det amerikanske selskab ved en dansk domstol.

(U 2006.2503Ø).