Nye voldgiftsregler i Kina.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 25/5 - 2005

CIETAC – The China International Economic and Trade Arbitration Commission – har udstedt redigerede regler for voldgiftssager. De nye regler, der trådte i kraft 1. maj 2005, indebærer en væsentlig ændring af CIETAC´s procedureregler og bringer i det hele taget reglerne mere på højde med ”almindelige” internationale voldgiftsregler.

Som eksempler på en del af de meget omfattende ændringer kan nævnes, at der nu er sket ændringer i den måde, hvorpå Voldgiftsdommerne udpeges, at der sondres mellem værneting og voldgiftsrettens sæde (hvilket muliggører voldgiftshøringer efter CIETAC reglerne udenfor kinesisk territorium), at det nu er direkte fastslået, at voldgiftsdommerne skal være upartiske og uafhængige og at de på eget initiativ skal oplyse om forhold, der kunne give grund til at stille spørgsmålstegn ved denne uafhængighed og upartiskhed, samt at den meget rigide omkostningsregel, der fandtes i de tidligere regler og hvorefter de omkostninger, der skulle betales af taberne, højest kunne udgøre 10 % af det beløb, den vindende part fik tilkendt, nu er bortfaldet og erstattet med en liste over de faktorer, voldgiftsretten skal tage i betragtning, når der tilkendes omkostninger.