Lovvalg - lettisk eller dansk ret

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 16/4 - 2005

En medarbejder var ansat i et dansk selskab, men i henhold til sin ansættelseskontrakt udstationeret til Letland i en toårig periode. Der var ikke truffet bestemmelse om lovvalg i kontrakten. Medarbejderen gjorde gældende, at ansættelsesforholdet havde nærmest tilknytning til Letland, og at lettisk ret derfor fandt anvendelse, mens virksomheden gjorde gældende, at ansættelsesforholdet havde nærmest
tilknytning til dansk ret, og at dansk ret derfor skulle finde anvendelse ved afgørelse af et spørgsmål om, hvorvidt hans afskedigelse var berettiget.

Der var i ansættelseskontrakten flere elementer, der pegede på, at parterne ved indgåelsen af kontrakten havde gået ud fra, at den var omfattet af dansk ret, herunder var der en henvisning til 120 dages reglen i funktionærloven, ligesom der var konkurrenceklausulsbestemmelser, og ligesom det var estemt, at eventuelle retssager skulle foregå i Danmark.
(Sø- og Handelsrettens kendelse af 9. januar 2004 i sag F-04-03)

Kommentar: Dommen ville have været undgået, såfremt man i ansættelseskontrakten havde indsat en enkelt linje omkring, hvorvidt lettisk ret eller dansk ret skal finde anvendelse, og den giver derfor anledning til at betone vigtigheden af at tage stilling til sådanne
forhold på forhånd, når man sender sine medarbejdere udenlands.