Hotelværelser og værneting

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 19/8 - 2005

Efter EF-Domskonventionens artikel 16, nr. 1, litra a, jf. litra b, kan en sag vedrørende en lejeaftale anlægges på stedet, hvor lejemålet er beliggende.

I en situation hvor der ikke var betalt for en værelsesbestilling på et hotel, forsøgte hotellet at sagsøge gæsten på hotellets værneting for den manglende betaling med henvisning hertil.

Domstolen afviste dette, idet den udtalte, at en aftale om værelsesbestilling ikke kan anses for en lejeaftale og ikke kan sidestilles dermed.

(UfR 2004.1404/1ØLK)