Grønland - dobbeltbeskatningsaftale

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 18/1 - 2005

Folketinget har ved lov vedtaget indgåelsen af en tillægsaftale til den dansk/grønlandske dob-beltbeskatningsaftale.

Tillægsaftalen vedrører overførsel af pensionsordninger fra Danmark til Grønland. Aftalen gør det muligt at overføre private pensionsordninger med løbende indbetalinger fra Danmark til Grønland uden, at man kommer til at betale afgift på 60% af beløbet, som følge af en over-førsel for en ophævelse i utide.

Det er dog en betingelse for undladelse af afgiftspålæggelse, at man har tegnet pensionsord-ninger i danske pensions- og livsforsikringsselskaber, og siden etableringen af pensionsord-ningerne har været fuldt skattepligtig til Grønland, og endvidere er det en betingelse, at Danmark ikke har givet fradrag for indbetalingerne.

Aftalen er en videreførelse af en tidligere aftale, som udløb den 1. januar 2004 og tillægsafta-len har derfor virkning tilbage fra og med den 1. januar 2004.

(Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale L30 af 7. december 2004).