Et selskab kan være en forbruger.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 4/2 - 2005

Den danske købelov såvel som mange udenlandske lovgivninger sondrer imellem salg til forbrugere og salg til andre og giver forbrugerne bedre retsstilling end erhvervsdrivende købere. Derfor ville det være interessant for virksomheder som køber ting på enkeltstående basis at blive betegnet som forbrugere. Det er denne dom et eksempel på.

I juli 2002 havde firmaet Feldarol købt en Lamborghini Diablo, på en hire-purchase agreement fra selskabet Hermes. Feldarols direktør skulle køre rundt i bilen. Efter levering af bilen fandt direktøren ud af, at bilen havde nogle mindre defekter, herunder var der et problem med bremserne, som havde betydning for kørslen med bilen. Han afviste bilen og sendte den tilbage til forhandleren. Derefter lavede man en aftale om, at forhandleren skulle forsøge at sælge bilen og skaffe en ny bil for pengene. På den baggrund skrev direktøren til Hermes den 12. august 2002 og sagde at der var et problem, men at man ville opretholde betalingerne til Hermes under hire-purchase kontrakten, indtil videre, men at han reserverede sine rettigheder for det tilfælde, at han efterfølgende måtte afvise bilen. Den 19. august skrev han til Hermes at bilen bestemt var defekt og den 23. august skrev Feldarols advokater til Hermes og afviste endeligt bilen på grund af mangler. Bagefter foretog Feldarol ikke nogen betalinger til Hermes.

Problemet i sagen var så, at hire-purchase kontrakten mellem Feldarol og Hermes indeholdt en udtrykkelig bestemmelse der udelukkede mangelsindsigelser. Bestemmelsen udelukkede såkaldte implied terms, såsom ”quality, description, merchantability, fitness or correspondence with description of the goods”. Med baggrund heri hævdede Hermes, at Feldarol ikke havde nogen ret til at ophæve købet, eftersom deres indsigelser om at bilen ikke var af en tilfredsstillende kvalitet, var afskåret ved den pågældende bestemmelse. I øvrigt sagde man, at Feldarol havde afskåret sig fra at gøre mangler gældende, idet man havde accepteret bilen med det første afdrag.

I begge instanser, senest Court of Appeal, fandt man at Feldarol havde handlet som en forbruger og derfor kunne benytte sig af den såkaldte Unfair Contract Terms Act, som beskytter forbrugere imod sådanne klausuler som Hermes havde gjort gældende, som forsvar for, at man ikke kunne gøre mangler gældende. Til støtte herfor gjorde man en tidligere sag gældende, R&B Customs, i hvilken Lord Justice Dillon havde støttet sig til, at bilen i det tilfælde ikke var blevet solgt som en integreret del af køberens forretning og at en vis grad af regularitet var nødvendig før man kunne bevise, at noget var blevet købt som led i erhvervsforhold. Lord Justice Tuckey benyttede i den konkrete sag dette præjudikat, som begrundelse for, at der heller ikke i denne situation forelå en handel med en erhvervskøber, men en handel med en forbrugerkøber.

Derfor fandt retten, at Feldarol med held kunne gøre gældende, at bilen var mangelfuld og ikke var blevet afskåret derfra, som følge af den bestemmelse man ellers fra Hermes´side havde fået indføjet i kontrakten. For så vidt angår indsigelsen om, at man ved at betale første afdrag havde accepteret bilen, fejede Court of Appeal også dette af banen med henvisning til, at man til enhver tid i forløbet havde gjort det klart, at der var problemer med bilen, som man måske ville gøre gældende senere.

(Feldarol Foundry PIc v Hermes Leasing (London) Ltd, 2004 EWCA Civ 747)