Ubegrundet konkursbegæring

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 6/9 - 2006

Denne sag angår indgivelse af konkursbegæring uden fornødent grundlag og konsekvenserne heraf.

Sagens baggrund var, at et anpartsselskab havde anlagt sag mod eneanpartshaverens tidligere ægtefælle med påstand om tilbagebetaling af et ulovligt anpartshaverlån. Samtidig hermed havde selskabet indgivet konkursbegæring mod sagsøgte.

Som følge af konkursbegæringen anlagde den sagsøgte sag mod selskabet med påstand om en godtgørelse med den begrundelse, at selskabet havde indgivet konkursbegæring uden tilstrækkelig grund.

Både Højesteret og landsretten fastslog, at der forelå et ulovligt anpartshaverlån, og at lånet derfor skulle tilbagebetales til selskabet.

Imidlertid fandt domstolen ikke, at der på tidspunktet for konkursbegæringens indgåelse havde foreligget tilstrækkeligt grundlag for at anse den tidligere ægtefælle som insolvent eller illikvid, og derfor fandtes indgivelsen af konkursbegæringen at være retsstridig.

Som følge heraf blev selskabet pålagt at betale en godtgørelse på 25.000 kr.

UfR Nyhedsservice 2006/17/51H