Rykkergebyrer er ikke momspligtige

Print

Oprettet d. 22/1 - 2005

Landsskatteretten har den 14. november 2003 afgjort, at den godtgørelse en virksomhed opkrævede i form af rykkergebyrer ikke er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Sagen drejede sig om en virksomhed, der i sine leasingaftaler havde oplyst, at der ville blive beregnet rykkergebyrer i tilfælde af misligholdelse.

Den lokale told- og skatteregion fandt, at gebyrerne skulle pålægges moms, men landskatteretten fandt hverken, at gebyrerne kunne anses som en del af leverancen eller en momspligtig biomkostning, jf. 6 momsdirektiv, art. 11, pkt. A, stk. 2 litra b.

Afgørelsen indebærer, at virksomheder fremover ikke bør svare moms af de sædvanlige rykkergebyrer, som virksomheden er berettiget til at pålægge i overensstemmelse med rentelovens regler. Det vil sige 3 x 100 kr. i rykkergebyr samt et inkassogebyr på yderligere 100 kr. Dette vil umiddelbart gøre det lettere at administrere virksomhedens rykkerprocedurer.

Afgørelsen er trykt i tidsskrift for skatteret nr. 2 i 2004 på side 60 ff.