Retsafgift skal kun betales af hovedstol og renter

Print

Oprettet d. 23/1 - 2005

Vestre Landsret har i en ny kendelse afgjort, at der alene skal betales retsafgift i forhold til hovedstol og renter.

Byretten havde ellers forlangt, at sagsøgeren tillige skulle betale retsafgift af de påløbne rykkergebyrer, inkassogebyrer og udenretlige inkassoomkostninger, men landsretten fandt, at sidstnævnte omkostninger måtte ligestilles med sagsomkostninger og dermed undtages for afgiftsberegning.

Afgiften beregnes normalt med et grundbeløb på 500 kr. + 2 % af den del af kravet der overstiger 6.000 kr. (U2003.1350 VLK)