Ny forenklet inkassoproces på vej?

Print

Oprettet d. 26/1 - 2005

Der har gennem nogen tid været et stort ønske fra mange sider om at få indført en mere enkel og billig behandling af inkassosager i det danske retssystem.

Som et led i en større reform af det danske retssystem er der nu kommet en betænkning fra Retsplejerådet, der bl.a. indeholder forslag til en forenkling af den nuværende inkassoproces.

Blandt de væsentligste forslag skal fremhæves muligheden for at sen-de ubestridte krav under 50.000 kr. direkte i fogedretten til en fast lav retsafgift på ned til 300 kr.

Forslaget hilses velkomment, og jeg ser frem til, at virksomheder i større grad vil kunne retsforfølge også mindre tilgodehavender effektivt. Høje retsafgifter har længe været en medvirkende årsag til, at virksomhederne har undladt at opnå dom over deres debitorer og dermed ikke har fået afbrudt forældelsen af deres krav eller fået mulighed for at indberette debitor til et skyldnerregister.

Betænkningen kan læses på justitsministeriets hjemmeside på www.jm.dk . Det er navnlig kapitel 1 og 10, der er relevante i inkassosammenhæng.