Ny forening for inkassoadvokater

Print

Oprettet d. 22/1 - 2005

Ultimo oktober 2002 stiftede en række advokatvirksomheder en ny forening under navnet ”Danske INKASSOadvokater”

Den nystiftede forening vil hjælpe virksomheder med at træffe de rigtige valg. Dels ved klar og tydelig information om omkostninger og ydelser – dels med at rådgive om forebyggelse af tab, effektiv rykkerpolitik m.m.

”Vore medlemmer er professionelle inkassoadvokater med stor erfa-ring – gennem foreningen vil vi gerne dele ud af medlemmernes viden og synliggøre de gode resultater i vor fælles markedsføring. En ny inkassoportal, kurser og en vidensbank med bl.a. statistiske oplysninger om inkassomarkedet er blandt de nye services vi vil tilbyde medlemmer og offentligheden” siger advokat Peter Lunding Smith, fra Forum Advokater i Roskilde, der er nyvalgt formand for foreningen.

Foreningen vil deltage aktivt i den offentlige debat og medvirke til at skabe bedre inddrivelsesmuligheder. Eksempelvis støtter foreningen det forslag Advokatrådet og Dommerforeningen har fremsat for at få en enklere og billigere inkassoproces, men vil også arbejde for at offentlige og private virksomheder bliver ligestillet i inkassosammenhæng.

”Det går jo ud over konkurrenceevnen og beskæftigelsen, når danske virksomheder ikke kan foretage lønindeholdelse som det bl.a. ses i vore nabolande” siger Peter Lunding Smith.

Formanden understreger dog, at der ikke må gås på kompromis med retssikkerheden – netop derfor har foreningens medlemmer underkastet sig en række skrappe kvalitetskrav, der skal fastholde markedets bedste uddannelsesniveau, en effektiv sagsbehandling og ikke mindst en høj etik.

Yderligere oplysninger på foreningens hjemmeside www.advokatinkasso.dk eller hos formanden, advokat Peter Lunding Smith på tlf. 46 38 03 20.