Den forenklede inkassoproces; Betalingspåkrav kan berigtiges, så længe der ikke er givet 2. påtegning (fundamentspåtegning) af fogedretten

Print

Oprettet d. 20/12 - 2005

Vestre Landsret har i en række kendelser slået fast, at oplysningerne i et betalingspåkrav kan berigtiges af kreditor, også efter at fogedretten har afsluttet den juridiske prøvelse af fordringen og truffet beslutning om forkyndelse for skyldneren (1. påtegning).

Berigtigelse kan ske frem til det tidspunkt, hvor fogedretten giver betalingspåkravet påtegning om, at skyldneren trods behørigt forkyndt ikke har fremsat indsigelser mod kravet (2. påtegning / fundamentspåtegning), hvorved betalingspåkravet har fået samme bindende virkning som en dom.

Når fogedretten har afgivet fundamentspåtegning, har betalingspåkravet samme bindende virkning som en dom, og kreditor vil dermed ikke længere kunne berigtige oplysningerne i betalingspåkravet.

(V.L.K. af 5. maj 2005 i kæresag B-0691-05 – UfR 2005.2567 og V.L.K. af 26. august 2005 i kæresag B-1672-05 – UfR 2005.3296, samt yderligere 3 utrykte afgørelser af samme dato)