Rådgiveransvar - projektering af svinestald

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 11/8 - 2005

En landmand projekterede en ombygning af sin svine-stald, men efter byggeriet var afsluttet, viste det sig, at slagterierne ikke kunne godkende staldens ornestier til produktion af ”englandsgrise”, da ornestierne efter slagteriernes opfattelse var for små i forhold til de gældende EU-arealkrav.

Efter arealkravene skulle ornestiernes areal udgøre mindst 6 m2. Rådgiveren havde gjorde gældende, at ornestiernes minimumsareal skulle måles fra
midtskillerum til midtskillerum, dvs. som bruttoareal, der var på 6,048 m2, mens landsretten og Højesteret imidlertid fandt, at arealet skulle beregnes som nettoarealet, der i overens-stemmelse med landmandens angivelser kun var 5,95 m2.

Den professionelle rådgiver blev fundet ansvarlig for projektfejlen.

(U2003.132H)