Revisoransvar - ikke erstatningspligt for mindre fejl i budget

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 19/4 - 2006

Denne sag drejede sig om hvorvidt der forelå et rådgiveransvar i forbindelse med, at en revisor havde udarbejdet et budget til brug for køb af en landbrugsejendom, som viste sig at være mangelfuldt.

Landmændene endte med at købe ejendommen for 9 mill. kroner, men der opstod økonomiske problemer, der førte til panthavers efterfølgende salg af ejendommen for 7,5 mill. kr.

Den ene landmand krævede herefter erstatning af revisor, fordi han mente, at budgettet var fejlbehæftet.

Et syn og skøn viste, at der var en række mindre fejl ved budgettet, men at andre punkter var forsigtigt udformet. Derfor fandt Højesteret ikke, at der forelå overskridelse af de sædvanlige normer, der måtte opstilles for udarbejdelse af et købsbudget.

Endvidere fandtes budgettet ikke at være årsag til, at den forudsatte kredit ikke kunne opnås eller at driften ikke kunne gennemføres.

Endelig fandtes det heller ikke godtgjort, at korrektion af budgetfejlene ville have forringet ejendommens handelsværdi, eller at værdien ikke svarede til købesummen.

Revisor blev derfor frifundet.

(U2005.3.238H)