Kommuners erstatningsansvar - rystelser fra gravearbejder

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 29/7 - 2005

I efteråret 1997 skete der skader på et hus opført omkring år 1900 som følge af nogle gravearbejder, som en kommune foretog i forbindelse med kloakering. Vestre landsret fastslog, at kommunen burde have udvist større varsomhed i forbindelse med arbejderne, herunder at have foretaget yderligere vibrationsmålinger i området. Arbejderne kunne således ikke anses foretaget med fornøden omhu og hensyntagen til ejendommens tilstand.

Der var ikke grundlag for, som følge af ejendommens funderingsforhold at lade erstatningen bortfalde eller nedsætte og dette skyldtes, at ejendommen havde været funderet i overensstemmelse med almindelig byggeskik på opførelsestidspunkt.