Ikke ansvar for sprøjtemiddelskader på kartoffelknolde

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 24/4 - 2006

I denne sag opstod der skader på nogle kartoffelmarker kort tid efter, at et sprøjtemiddel var blevet anvendt på markerne.

Avlerne påstod, at producenten var ansvarlig for skaderne under henvisning til produktansvar, idet de mente, at det var sprøjtemidlet, der var skyld i skaderne.

Under denne højesteretssag blev det lagt til grund, at markerne havde været meget våde og iltfattige på sprøjtningstidspunktet, og at dette kunne have været en medvirkende årsag til skaderne.

Ydermere var det ikke muligt at fastslå, at avlerne havde efterlevet brugsanvisningen, der advarede mod anvendelse ”under vandmættede jordbundsforhold”, og dermed kunne det ikke bevises, at skaderne var opstået på trods af, at man havde efterlevet producentens anvisninger.

Derfor fandt Højesteret ikke, at det kunne godtgøres, at sprøjtemidlet var defekt, og producenten måtte derfor frifindes.

(U2006.226H)