Falmet overflade på sikkerhedsgitre - bevis for mangler ved coatingpulver

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 24/5 - 2005

Sager om mangler er vanskelige at føre, hvis man har forbrugt det produkt, der skulle bevise manglerne. Denne sag viser, at det imidlertid ikke altid er nødvendigt at opgive sådan en sag.

En virksomhed fremstillede sikkerhedsgitre, som fik en hvid overflade ved hjælp af coatingpulver, som blev påført ved smeltning under opvarmning af gitteret. Dette coatingpulver blev leveret i forskellige partier af en mellemhandler.

To partier af gitrene gulnedes efter nogen tid. Flere årsager hertil blev diskuteret, herunder overophedning, påvirkning fra emballagen, og at der var mangler ved coatingpulveret, fordi det ikke indeholdt tilstrækkeligt med stabilisatorer så det overoxiderede under opvarmningen.

Desværre kunne man ikke undersøge pulveret. Der var ikke mere tilbage af det. Det var altsammen brugt, før man opdagede gulningen. Skønsmanden kunne derfor ikke med sikkerhed udelukke, at årsagen til gulningen i virkeligheden kunne være den omtalte overophedning i den anvendte ovn – som jo ikke var at bebrejde producenten eller sælgeren af pulveret.

Et institut, der efter virksomhedens og mellemhandlerens indforståelse havde undersøgt pulver fra andre partier end de to der førte til gulning, angav manglende stabilisatorer, som begrundelse for gulningen.

Et senere syn og skøn konstaterede samme årsag.

Under den konkrete bevisbedømmelse fandt Højesteret det godtgjort, at skaden skyldtes mangler ved det leverede pulver. Man fandt simpelthen, at det var overvejende sandsynligt, at det var mangler ved pulveret der havde forårsaget gulningen og fandt at dette var et betryggende grundlag at dømme mellemhandleren på.

Derfor fik virksomheden medhold i, at mellemhandleren var erstatningsansvarlig og fik dækket sine tab.

(U2005.501H)