Faldskade - arbejdsgivers erstatningsansvar

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 16/4 - 2005

En medarbejder på en fabrik faldt på sin vej til parkeringspladsen efter arbejdstids ophør i et hul i en støbt betonbelægning på en vendeplads for lastbiler. Det lagdes under sagen til grund, at medarbejderen var bekendt med, at der var huller i betonbelægningen. Vendepladsen var nedslidt, ujævn og hullet. Landsretten fandt, at uheldet måtte vurderes efter de arbejdsmiljøretlige regler og det forhold, at medarbejderen på uheldstidspunktet var ved at forlade arbejdsstedet efter en endt arbejdsdag, kunne ikke ændre på dette. Den nærmere beskaffenhed af netop det hul, som medarbejderen var trådt ned i, var ikke klarlagt under sagen og henset til, at der i relation til et større udendørs areal - som en vendeplads - ikke kunne stilles krav om, at der overalt skulle være en hel og jævn overflade, fandt landsretten ikke det fornødne grundlag for at gøre arbejdsgiveren erstatningsansvarlig.
(Østre Landsrets dom af 16. december 2003 i ankesag, 16. afd. B-129-03).