Erstatningspligt for entreprenør for brandskader

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 10/6 - 2005

Nu og da er der sager om, hvorvidt entreprenører der har måttet anvende åben ild i forbindelse med deres arbejde bliver erstatningspligtige, hvis arbejdet udløser brand. Dette er et eksempel på en sag udløst af en tagpapreparation.

Der opstod brand i forbindelse med reparation af tagpap på en erhvervsejendom. Reparatøren havde som et led i reparationen opvarmet tagpappet med en gasflamme. Det blev lagt til grund, at tagkonstruktionen blev antændt af gasflammen enten ved, at flammen trængte gennem utætheder i tagpaplagene eller tagpappen blev så varm, at den blev smeltet eller direkte antændt.

Forskellige fremgangsmåder er omtalt i Brandteknisk Vejledning fra Dansk Brandteknisk Institut, men Højesteret lagde til grund, at ingen af disse fremgangsmåder var blevet iagttaget under reparationsarbejdet.

På denne baggrund fandt Højesteret, at tagdækkeren ikke havde udvist den forsigtighed og omhu, som bør udvises ved udførelsen af et sådan reparationsarbejde og reparatøren var derfor erstatningspligtig.

(Højesterets dom af 13. maj 2005 i sag 168/2003 (1. afd.) UfR Nyhedsservice 2005/22 p. 68)