En arbejdsgiver kom til at hæfte for sin elektrikersvends tyveri fra et privat hjem

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 5/9 - 2005

Under en arbejdsopgave i et privat hjem stjal en elektrikersvend noget kostbart fotoudstyr.

Værdien af det stjålne fotoudstyr oversteg elektrikervirksomhedens betaling for det arbejde, der skulle udføres i det private hjem.

Virksomheden anlagde sag mod kunden med krav om betaling for det udførte arbejde, og kunden rejste krav mod elektrikervirksomheden for at få erstattet forskellen mellem det honorar, som elektrikervirksomheden skulle have haft, og som den private person ikke havde betalt, og værdien af fotoudstyret.

Elektrikervirksomheden havde til støtte for sit krav om det fulde honorar hos deres kunde gjort gældende, at de ikke som virksomhed kunne hæfte for deres ansattes tyveri, idet tyveri er en så atypisk begivenhed i forbindelse med udførelsen af en arbejdsopgave, at den ikke er omfattet af arbejdsgiveransvaret, som dette er defineret i Danske Lov 3-19-2 og praksis. Elektrikervirksomheden mente herudover, at kunden havde været ansvarlig for at føre tilsyn med den ansatte, som kunden selv have givet adgang til sit hjem.

Østre Landsret fandt, at der var en sådan forbindelse mellem tyveriet og elektrikersvendens arbejde, at arbejdsgiveren i medfør af Danske Lov 3-19-2 hæftede for kundens tab.

Endvidere fandt landsretten ikke, at kunden havde udvist en sådan egen skyld ved at have ladet elektrikersvenden gå alene rundt i hjemmet og give ham anledning til at stjæle fotoudstyret, at der var grundlag for at nedsætte erstatningskravet.

(Østre Landsrets dom af 16. marts 2005 i ankesag, 1. afd. nr. B-1123-04)