Arkitektansvar - ikke ansvar for revner opstået i trægulve efter for hurtig lakering

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 15/2 - 2005

Før naturlige revner havde vist sig, blev nogle nylagte trægulve lakeret og som følge deraf opstod der furer i gulvene, da de naturlige revner brød frem.

Det første spørgsmål var, om arkitekten havde forpligtet sig til byggeledelse og dermed til at have indseende i, hvornår lakering skulle finde sted. Dette var ikke tilfældet. Vel havde han som led i sin tilsynsforpligtelse måttet kontrollere entreprenørens tidsplan, men det fandtes ikke bevist, at arkitekten vidste eller burde have vidst, at naturlige revnedannelser endnu ikke havde vist sig på lakeringstidspunktet.

Næste spørgsmål var, om der forelå projekteringsfejl, hvilket ikke fandtes at være tilfældet.

På denne baggrund var der ikke grundlag for at fastslå, at arkitekten ved udførsel af tilsynet havde begået ansvarspådragende fejl.

(Voldgiftsretten for By- og Anlægsvirksomhed, kendelse af 14. marts 2000 i sag nr. C5866, kendelser om fast ejendom (KFE) 3/2001, p. 196).