Arkitektansvar - ansvar for projektering af plejeboliger uden hensyntagen til personalets arbejdsmiljø

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 15/2 - 2005

Et plejehjem skulle efter en ombygning kunne huse særligt plejekrævende beboere.

Før ombygningen havde plejehjemmet været benyttet af den nævnte type af beboere. Myndighedsvejledning udfærdigedes først efter projektering.

Arbejdstilsynet besluttede efter færdiggørelse men før ibrugtagning, at et forbud mod ibrugtagning måtte nedlægges, idet boligernes indretning ikke var i overensstemmelse med plejepersonalets sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige udførelse af deres arbejde.

Den projekterende arkitekt fandtes, på trods af, at myndighedsvejledningen ikke fandtes på projekteringstidspunktet og på trods af at der ikke var udtrykkelig angivelse i hans aftale med bygherren om at ombygningen skulle kunne huse denne særlige gruppe af beboere, at burde have taget hensyn til særlige arbejdsmiljøkrav relateret til denne gruppe beboere.

Omkostningerne ved ombygningen af plejehjemmet skulle derfor erstattes af arkitekten.

Det bemærkes, at det forhold at bygherren og plejepersonalet havde deltaget i projekteringsmøder ikke kunne fritage arkitekten for ansvar.

(Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, kendelse af 3. april 2000 KFE 3/2001, p. 200).