Arbejdsgivers undladelse af at rydde sne

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 15/2 - 2005

En ansat var på sin virksomhed i færd med at bære nogle materialer ud til sin bil, der var parkeret udenfor indgangen til værkstedet, men gled undervejs og faldt og pådrog sig personskade.

Der var ikke ryddet sne på parkeringspladsen.

Landsretten bemærkede, at der må påhvile en arbejdsgiver en videregående forpligtelse set i forhold til det almindelige grundejeransvar, til at sørge for, at de ansatte kan færdes sikkert på det areal, som benyttes under udførelsen af arbejdet.

(Østre Landsrets dom af 14. juni 2001 i ankesag B-2250-00).

Kommentar: Afgørelsen fremhæver forretningsindehaveres forpligtelse til at sørge for ordentlige og sikrede adgangsforhold.

Samme advarsel blev udsendt med den Vestre Landsrets dom vi refererede i Lovorientering 1/1998 om en kunde, der faldt ned ad trappen, på vej ud af en købmandsforretning, hvor trappens øverste trin i forkanten var sunket 1,7 cm og den Østre Landsrets dom vi refererede i Lovorientering 1-3/1999, hvor en kunde kom til skade, idet han faldt på en trappe, som ikke var tilstrækkelig fastgjort og hvor der ikke var opsat advarselsskilte.