Sagsomkostninger ved sag om lejeværdiforøgelse

Print

Oprettet d. 11/6 - 2005

Udlejer påstod under en lejeværdisag lejer tilpligtet at anerkende, at den årlige leje skulle forhøjes med et be-løb på 439.371,51 kr. Lejeren påstod frifindelse mod be-taling af en forhøjelse på 248.871,06 kr.

Boligretten godkendte en forhøjelse af den årlige leje med 344.121,50 kr. og pålagde lejer at betale 50.000 kr. til udlejer i sagsomkostninger.

Udlejer indbragte afgørelsen om sagsomkostninger for landsretten.

Landsretten fandt, at lejer skulle betale fulde sagsom-kostninger af det vundne beløb. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at udlejer havde fået medhold for så vidt angår 75% af den krævede lejeforhøjelse og for så vidt angår 50% af den omtvistede forhøjelse. Det blev i den forbindelse ikke tillagt nogen betydning, at lejer efter sagens anlæg anerkendte en del af den kræv-ede lejeforhøjelse. Omkostningsbeløbet blev herefter forhøjet til 100.000 kr.

(TBB 2002.407)