Risikoen for en forsendelse af indsigelser mod opsigelse af et lejemål

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 5/4 - 2005

Er det udlejer eller lejer der bærer risikoen for et bortkommet brev?

En udlejer havde den 4. februar 2003 opsagt en lejer til fraflytning. Lejer hævdede, at Lejernes LO på hans vegne den 8. marts 2003 havde afsendt et brev med en indsigelse mod opsigelsen.

Landsretten anførte, at indsigelsen efter lejelovens § 87, stk. 2 havde karakter af en pligtmæssig reklamation, og at det derfor var udlejer der bar forsendelsesrisikoen, jf. princippet i aftalelovens § 40. § 40 siger, at når man har afleveret et brev til et forsvarligt befordringsmiddel er der en formodning for, at det kommer frem.

Da udlejer bar risikoen for, at brevet var kommet frem, og da udlejer ikke kunne bevise, at det var sket, betragtedes indsigelsen som afsendt og modtaget. Udlejers anmodning om udsættelse af lejeren blev derfor nægtet fremme.

(Vestre Landsrets kendelse af 26. november 2004 – UfR 05.796V)