Opsigelse af erhvervslejemål med henblik på ombygning

Print

Oprettet d. 15/2 - 2005

Den anden sag jeg skal referere til, havde udlejer opsagt et erhvervslejemål med henblik på en ombygning.

I henhold til Erhvervslejelovens § 61, stk. 4. skal udlejer samtidig med opsigelsen tilbyde lejeren at leje lokaler af sammen art som de opsagte, hvis der efter genopførelsen eller ombygningen sker udleje af lokaler. Sagens centrale spørgsmål var, om opsigelsen var ugyldig, idet disse oplysninger alene fremgik af det medsendte bilagsmateriale og ikke af opsigelsesskrivelsen.

Byretten lagde til grund, at det ikke ved opsigelsen kunne påregnes, at der ville blive ledige lejemål i ejendommen, bortset fra et, som udlejer ønskede at sammenlægge det opsagte lejemål med. Byretten fandt derfor, at den manglende angivelse ikke burde medføre opsigelsens ugyldighed, jf. Erhvervslejelovens § 65, stk. 1, 3. punkt.

Fraflytning af lejemålet blev fastsat til en dato cirka 6 måneder efter dommen.

Lejemålet var erhvervsbeskyttet, og der måtte fastsættes en erstatning efter Erhvervslejelovens § 66.

Selvom det var uoplyst, om lejeren ville drive forretningen videre fra andre lokaler og uanset manglende dokumentation, fastsatte byretten flytteudgifterne til kr. 20.000, værdiforringelse af inventar til,
kr. 50.000 og driftstab i flytteperioden til kr. 30.000.

Forretningen havde ikke i de sidste 3 år givet noget overskud efter driftsherreløn, men lejeren havde afståelsesret og lejemålet en god beliggenhed, som efter gennemførslen af et besluttet kommunalt projekt ville blive endnu bedre, og værdien af kundekredsen (goodwill) måtte antages ikke alene at have sammenhæng med om forretningen aktuelt var overskudsgivende.

Byretten fastsatte herefter goodwill skønsmæssigt til kr. 200.000,

(Århus Rets dom af 25. juni 2001 i sag BS-8-892/2000 / T:BB (Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, 2001,side 509).