Ophævelse af erhvervslejemål var berettiget

Print

Oprettet d. 3/6 - 2005

På grund af manglende lejebetaling fremsendte udlejer 17. august 2001 en påkravsskrivelse og 22. august 2001 en ophævelsesskrivelse, der kom frem til lejer 23. august 2001. Lejer betalte lejen ved check afsendt 23. august 2001. Landsretten lagde på baggrund af en erklæring fra Post Danmark til grund, at der havde været almindelig postomdeling 18. august 2001, og at påkravet, der var sendt med almindelig brev i mangel på oplysninger om andet, måtte anses for kommet frem denne dag.

Landsretten fandt herefter, at hæveerklæringen var kommet frem efter udløbet af påkravsfristen, og at lejebetaling tidligst kunne være modtaget efter, at ophævelsen var kommet frem. Ophævelsen var derfor berettiget, og udsættelsessagen blev fremmet.

(UfR 2002.2296 VLK)

Kommentar: Afgørelsen er udtryk for den almindelige formodningsregel om, at hvis det kan dokumenteres, at brevet er afsendt efter en bestemt dato, formodes brevet at være kommet frem hos modtageren dagen efter. Denne formodningsregel gælder også ved beregning af frister for indbringelse af lejesager for retten.