Et selskabs leje af en beboelseslejlighed til beboelse for eneanpartshaveren var omfattet af erhvervslejeloven

Print

Oprettet d. 5/3 - 2005

Et udlejningsselskab havde lejet en beboelseslejlighed til et anpartsselskab på vilkår, at den skulle benyttes til beboelse for selskabets eneanpartshaver.

Landsretten fandt, at lejeforholdet herefter var omfattet af erhvervslejeloven og ikke lejeloven og boligreguleringsloven.

Anpartsselskabet var indsat som aftalepart efter eneanpartshaverens udtrykkelige anmodning, og omgåelsesbetragtninger kunne ikke føre til, at lejemålet var omfattet af lejelovens og boligreguleringslovens regler.

(Tidsskrift for Bolig- og Byggeret - T:BB 2002, p. 292).

Kommentar: I den konkrete sag fik afgørelsen den konsekvens, at anpartsselskabet, som havde indbragt udlejer for huslejeankenævnet, ikke fik medhold i, at ankenævnets afgørelse om nedsættelse af huslejen skulle opretholdes, idet lejeforholdet var omfattet af erhvervslejeloven ville regulering af lejen i stedet skulle ske efter parternes aftale.