Ændring af Lov om lige løn til mænd og kvinder

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 7/7 - 2001

Loven indebærer, at en lønmodtager med virkning fra 1. juli 2001 har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold til enhver, således at de såkaldte "fortrolighedsklausuler" herefter er uden virkning. Det skal understreges, at loven også har virkning for bestående ansættelsesforhold og at det selvsagt vil være i strid med loven at afskedige en medarbejder fordi den pågældende udøver sine rettigheder efter loven.

Med ikrafttræden 1. juni 2002 bestemmes endvidere, at en arbejdsgiver med 10 eller flere ansatte skal udarbejde en lønstatistik for hele virksomheden, opdelt på køn samt andre relevante kriterier, hvis der fremsættes krav herom. Kravet kan fremsættes af en enkelt medarbejder, en lønmodtagerrepræsentant, et fagforbund med et eller flere medlemmer på virksomheden eller af Ligestillingsnævnet. Den fremkomne lønstatistik skal dog behandles fortroligt (Lov nr. 445 af 7. juni 2001).