Ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 16/7 - 2002

Med ikrafttræden pr. 1. juli 2002 er ovenstående lov nu ændret således, at det understreges, at der skal foreligge en skriftlig erklæring, som indeholder oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. En relativt ny afgørelse i EU-regi viser, at væsentlige forhold blandt andet kan være spørgsmålet om pligt til overarbejde og dettes omfang.

Endvidere er der sket en række præciseringer vedrørende lønmodtagere, der udstationeres. Loven indebærer endvidere, at arbejdsgiveren senest en måned efter den 1. juli 2002 skriftligt skal oplyse lønmodtageren om eventuelle væsentlige vilkår, som lønmodtageren ikke i forvejen har fået oplysning om skriftligt.

(Lov nr. 138 af 25. marts 2002).