Tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion ved virksomhedsoverdragelse

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 22/5 - 2002

Virksomheden blev indtil 1. januar 1996 drevet af et selskab, hvorefter alle aktiver og ansatte blev overdraget til et nyt selskab. Alle medarbejdere, herunder eleverne, blev i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven overtaget af det nye selskab, uden at der skete ændringer i de oprindelige ansættelsesaftaler. Desuden var ejerforholdene i selskabet og det nye selskab identiske.

Selskabet havde fået et tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion på 16.000 kr. årligt pr. elev, men i september 1996 meddelte Arbejdsgivernes Elevrefusion, at det nye selskab kun kunne opnå et tilskud på 12.000 kr. årligt pr. elev. Arbejdsgivernes Elevrefusion henviste herved til, at der var sket et ejerskifte, og at den nye arbejdsgiver skulle have tilskuddet vurderet og beregnet, som om elevforholdet var påbegyndt den 1. januar 1996. Det nye selskab indbragte spørgsmålet for landsretten, der frifandt Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Ud fra en fortolkning af § 16, stk. 1 og stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og i overensstemmelse med en mangeårig fast praksis hos Arbejdsgivernes Elevrefusion stadfæstede Højesteret dommen.

(UfR 2002.544ff).

Kommentar: Et godt eksempel på en givetvis utilsigtet konsekvens af en simple omstrukturering af en virksomhed.