Skærpede krav til indhentning af børneattester

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 23/9 - 2009

Økonomi- og erhvervsministeren har den 3. september 2009 underskrevet en ny bekendtgørelse om indhentelse af børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personer hos erhvervsdrivende (en børneattest er en straffeattest, der kun indeholder oplysninger om domme, der relaterer sig til seksuelle krænkelser af børn).

Bekendtgørelsen, der træder i kraft den 15. oktober 2009, udvider pligten til at indhente børneattester, således, at det fremover er alle erhvervsdrivende, der skal indhente børneattester, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Den nye bekendtgørelse omfatter erhvervsdrivende, der ikke i forvejen er omfattet af en af de øvrige bekendtgørelser, der er blevet udstedt af loven, og betyder, at en række erhvervsdrivende, som ikke tidligere har været omfattet af reglerne, fra den 15. oktober 2009 ligeledes skal indhente børneattest, inden de ansætter personer, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Omfattet af den nye bekendtgørelse er således f.eks. skiskoler, børneklubber på feriesteder i udlandet, campingpladser og feriecentre i Danmark, bustransport og legeland m.v. hos erhvervsdrivende, hvor børn og unge under 15 år overlades i den erhvervsdrivendes varetægt.

Pligten til at indhente børneattest omfatter alle personer, der skal have fast tilknytning til den erhvervsdrivende virksomhed – i øvrigt uanset, om vedkommende får løn eller om arbejdet foregår på frivillig basis.

Assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik m.v. er således omfattet af bekendtgørelsen på lige fod med fastansatte, hvis de som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakte med børn under 15 år. Personer, som er ansat til at have direkte kontakt med børn under 15 år via f.eks. virtuelle sociale netværkstjenester vil også være omfattet.

Det skal dog bemærkes, at bekendtgørelsen kun omfatter nyansættelser efter 15. oktober 2009. Den erhvervsdrivende kan frivilligt beslutte at indhente børneattest på alle de ansatte, der har direkte kontakt med børn under 15 år.

Afslutningsvis bemærkes, at der i tilfælde, hvor den ansatte har været væk udover en naturlig pause – vejledningen til bekendtgørelsen nævner fravær i et halvt år – skal situationen opfattes som en genansættelse, og der skal derfor indhentes en ny børneattest.

Udenfor bekendtgørelsen falder fortsat personer, hvis kontakt med børn består i at modtage erhvervspraktikanter eller være leder for børn i ansættelsesforhold (f.eks. børn, der beskæftiges med udbringning af aviser og reklamer), samt personer, som forældre og værger ansætter eller beskæftiger til at undervise eller passe deres børn i privatsfæren.