Opsigelse før tiltræden

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 2/11 - 2001

Virksomheden V havde indgået en ansættelsesaftale med medarbejderen M med tiltrædelsestidspunkt den 1. juni 1999. Den 23. marts 1999 opsagde V ansættelsesaftalen, da V havde mistet en stor kunde. Landsretten udtalte, at V’s ophævelse af ansættelsesaftalen med F alene var begrundet i V’s egne forhold. Ophævelsen var som følge heraf uberettiget, hvorfor F havde krav på erstatning efter funktionærlovens § 3, hvilket i overensstemmelse med byrettens dom fastsattes til F’s opsigelsesvarsel på en måneds løn.
(Vestre Landsrets dom af 6. april 2001 i ankesag 12. afdeling B-1473-00)