Manglende tiltrædelse ikke erstatningspådragende

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 2/11 - 2001

F fortrød inden sin tiltræden hos V sit stillingsskift, og derfor opsagde F sin stilling hos V med det aftalte opsigelsesvarsel.

V krævede F kendt erstatningsansvarlig i anledning af opsigelsen.

Det lagdes til grund, at F havde opsagt ansættelsesforholdet med det aftalte varsel og tilbudt sin arbejdsydelse i opsigelsesperioden, hvilket V ikke havde ønsket at gøre brug af.

Byretten fandt derfor, at opsigelsen lovligt havde fundet sted. Det lagdes endvidere til grund, at V selv havde opfordret F til at søge stillingen, mens F var i sin hidtidige uopsagte stilling, at F fortrød, da F ønskede at forblive i hidtidige stilling, og at det ikke var godtgjort, at F havde brugt stillingen hos V som ”løftestang”.

Endelig lagdes vægt på, at F i god tid før tiltrædelsen havde opsagt aftalen. F var derfor ikke erstatningsansvarlig, hvilket landsretten tiltrådte
(Vestre Landsrets dom af 13. marts 2001 i ankesag 6. afdeling B-0185-00).